ވިޔަފާރި

އުރީދޫ 5ޖީ މިހާރު މުޅި މާލެއަށް ލިބޭނެ

ޚާޝީޔާ މުޙައްމަދު ، ދެން އޮންލައިން

އުރީދޫގެ 5ޖީ ހިދުމަތް މިހާރު މުޅި 5ޖީ ހިދުމަތް މިއަދުން ފެށިގެން މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އުރީދޫގެ 17 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި އުރީދޫން ބުނީ ކުރިން މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ލިބެމުން ދިޔަ 5ޖީ ހިދުމަތް މިހާރު މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އުރީދޫ ނެޓްވާކްގައި 5ޖީ ސަޕޯޓުކުރާ ފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ ޕޯސްޕެއިޑް 800 އިން މަތީގެ ޕްލޭންތައް ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި "އެއާ ފައިބާ" ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އެވެ.

މި ހިދުމަތާއެކު އެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑާޓާ އެލަވަންސް ވެސް ދެ ގުނަ ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫން އަންނަނީ މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވެސް މި ހިދުމަތް ފުޅާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!