ޚަބަރު ދީން

ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ލާމަށް: ހުރިހައި ރަށެއްގައި ދަރުސް ދެއްވާނެ

އަޙްމަދު ޝިޔާރު ، ދެން އޮންލައިން
ލާމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ދަރުސް ދެއްވާ ޝައިޚުން. ފޮޓޯ: ސަލަފް

ލާމު އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

މިއީ ޢިލްމު ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފު ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ ދަރުސްތަކެކެވެ.

ލާމު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ދަރުސްތައް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ދަތުރުގައި ދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރާއި, އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދާއި, އައްޝައިޚް ޙަސަން ޞަބާޙާއި, އައްޝައިޙް ޙަސަން ޒިޔާން އާއި, އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މައޫން އާއި, އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޙާމިދެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!