ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އެއްކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

އަޙްމަދު ޝިޔާރު ، ދެން އޮންލައިން
މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި | ފޮޓޯ: ކަސްޓަމްސް

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީޢާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އެއްކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ތަކެތި އަތުލައިގަތީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕެކޭޖުތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެތެރޭގައި ކަމުގައެވެ.

އެ ތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ބެލްޖިއަމްއިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕެކޭޖެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެ ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ޑްރަގްސް ހުރި ދެ ޕެކެޓު ފެނިފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެ ތަކެތި ތަހުލީލުކުރިއިރު ޑްރަގްގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ މެފެޑްރޯންއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި ޕެކިނާއެކު ޖުމްލަ 1.10 ކިލޯ ގްރާމް ހުރިކަމަށް ވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ދެ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ މީހަކާއި އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތި ފުލުހުންގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!