ޚަބަރު ދުނިޔެ

ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުންތަކުން ސަލާަަމަތްވި މީހުންނަށް އިތުރު ކާރިސާއެއް!

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ތުރުކީގެ ދެކުނުއިރުމަތީ ދެ ސިޓީއެއްގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ 14 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި، ތުރުކީއަށް މިދިޔަ މަހު އެރި ބާރުގަދަ ދެ ބިންހެލުމުން ސަލާމަތްވެ، ކޮންޓެއިނަރ ގެތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަންލިއުރްފާގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ކާރުތައް ވެއްޓި 12 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި، އާދިޔާމަންގައި ދެ އާއިލާއެއް ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ކޮންޓެއިނަރެއް ވެސް ވަނީ ތާށިވެފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި މަރުވި ދެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެއިނަރުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އިތުރު ބައެއް މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، އެ ސިޓީގައި ހުރި ޓެންޓުތައް ވެސް ވަނީ ހުސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ މި ކާރިސާ ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީ-ސީރިއާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އައި ދެ ބިންހެލުމުގައި 48،000 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާތާ ފަސް ހަފުތާ ފަހުންނެވެ.

Ads by PNC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!