ޚަބަރު ސަރުކާރު

ކުރިން ބްރޯޑްކޮމްގައި ހުންނެވި ގައިސް އެޗްޑީސީގެ ޑީއެމްޑީކަމަށް އައްޔަނުކޮށްފި

އަޒްހާން އިބްރާޙީމް ، ދެން އޮންލައިން
ގައިސް، ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް | ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަހުމަދު ގައިސް، ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު، ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުންނާއި މެމްބަރުކަމުން ގައިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ނިކުމެވަޑައިގެންނެވުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ގައިސް ވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޖެނުއަރީ 28 ގައި ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިމެންދެން ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާއިއެކު އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ގައިސް ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއަށް ގައިސް އައްޔަނުކުރެއްވީ ރައީސް ޞާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު 2019 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެމަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަހުމަދު އާތިފް އެކުންފުނީގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުމުންނެވެ. އާތިފް އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!