ޚަބަރު

ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްވިޑަންއަށް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްވިޑަންއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސްވިޑަންގެ ސްޓޮކްހޯމްއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ޝާހިދު ސްވިޑަންއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ މެއި މަހުގެ 12އިން 14އަށް ކުރައްވާ ދަތުރެކެވެ. ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިންޑޯ ޕެސިފިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމްގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާއި އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އީޔޫ އިންޑޯ ޕެސިފިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމްގައި، އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދާއި އީޔޫގެ ގާތްގަނޑަކަށް 60 ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން، އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސްޓޮކްހޯމްއަށް ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ސްވިޑްންއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާމެދު އޮތްް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

މި ފޯރަމަކީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީއާއި، އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރާ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރުމަށް މުހިންމު ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ވަގެކޭ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިހްތިސާސް ތެރޭގައި ނޯންނާނެ އިންޑިއާ ކަނޑެއް އެއީ ބިދުވައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކޭ އެއީ އަބޫޖަހުލު ތިއަރީ ދަށުން އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ ތަކާއި އެއްފަދަ ކަމެކޭ ރާއްޖޭގެ ވަށައިގެންވާ ކަނޑާއި ޖައްވާއި ފަޒާ އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ތަންތަނޭ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކަށް ކިޔަނީ ރާއްޖޭގެ ދިވެހިން ދީގެން އުޅޭ ނަންތަކޭ ފޯޅަވައްސަކީ އެއީ ދިވެހިންގެ ތަނެކޭ އައްޑޫ މީހުން އުޅުނު ތަނެކޭ އެއީ ފްރާންސް ގެ ތަނެއް ވެސް ނޫން އަދި މޮރިޝަސް އާއި ބެހޭ ވެސް ތަނެއް ނޫނޭ ކޮހުންނޭ ވަގުންނޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ޖީވަނޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ

 2. ވިއްކާލައިފި

  ވިއްކާލައިފި ކޯއްޗެއްތޭ ވިއްކީ އައްޑޫ ކަނޑު ވިއްކާލައިފި ކޯއްޗެއްތޭ ވިއްކީ ފޯޅަވައްސާއި އައްޑޫ ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ކަޓްކާލައިފި ކިހާވަރެއްތޭ ކެއީ 5000 މިލިއަން ޑޮލަރޭ ކައްވާލީ މިވަރުގެ މީހުން ހެޔޮވާނެތޭ ސަރުކާރުގައި ބައިތިއްބަން ނޫނެކޭ ޖަލަށް ގަޅާލާށޭ އެެހެންތޭ ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި ވިއްކާލައިފި

 3. ވަގުންނޭ

  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑެއް ކަމުގައިވާ ފޯޅަވަހީގެ ކަނޑު މޮރިޝަސް އަށް ކަޓް ޖައްސާލާ ވިއްކާލުމެއް ނޫނޭ އެންމެ 5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ފޯޅަވަހި ކަނޑުގެ މައުދަން ތަކާއި އެކު ވިއްކާލި އިރު މީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުމެއް ނޫނޭ އެއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ދެވަނަ ފަލަސްތީނު އުފައްދާ ކަނޑުގެ އަރައިރުން ދާއިމަށް ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސް އޮތުމޭ ނަތީޖާ އަކީ އެމެންނަށް ބާރުދޭނީ އިންޑިއާ އިންނޭ ދިވެހިން އެއިރުން އުޅެން ޖެހޭނީ ފަލަސްތީނު މީހުން މިހާރު އުޅޭގޮތަށޭ ޖީވަނޭ މެންނަކީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުވިއްކާލައިގެންނޭ ވަގުކަލޭގެ ތިޔާހުރީ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ

 4. ޗާގޯސް ސަރަހައްދުން ބައިއެޅި އެތިކޮޅު އެކައުންޓުގައި ރައްކާކުރަންތޯ !

 5. އައުޓް

  ރާއްޖޭގެ ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ 100 ބިލިއަނުން މައްޗަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދާނެ ކަމަށް މާލީ ވަޒީރަކަށް ހުރި ގައްދޫ އަމީރު ބުނި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮތީ ބޯވަތަށް ޖަހާފައޭ މަމެން މިއައީ އިހަށް ދުވަހު ރާއްޖެތެރޭ ތިން އަތޮޅަކަށް ގޮސްފައޭ ދެން 100 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގައި 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ބަނދަރު ހަދާއިރު އެއީ ބޭނުންހިފޭ ކަމެއްތޯ އަދި އެކުރާ ޚަރަދު އަނބުރާލިބޭނެތޯ ވެސް ބަލާ ބިޒްނެސް ޕްލޭނެެއް ވެސް ހެދުމެއް ނެތި ތަޅާ ބުރުއްސަނީއޭ މީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ދުށް އެންމެ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރޭ ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް