އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ސަރުކާރާ އެކު ބަޔަކު ނެތްކަން މި އިންތިހާބުން ދައްކައިދޭނެ: ޝާހިދު

ސަރުކާރު ގެންނަން ވޯޓު ދިން ގިނަ މީހުން ތިބީ މާޔޫސްވެފައި: ޝާހިދު

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު ފާސްކުރުމަކީ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ބާރުވެރިވާނެ ކަމެއް: ޝާހިދު

ފައްޔާޒު ފުލުހަށް ގެންދަނީ އިންތިހާބުން ބަލިވެ ދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތީމަ: ޝާހިދު

އާސަންދާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާހިދު ދެއްކި ވާހަކައަށް ހީނާ ރައްދުދީފި

މަޝްރޫއުތައް ނުހިނގާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވުމުން ސަރުކާރުގެ ވެރިން ރައްދުދޭން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ރަށްތަކަށް ދިން އިސްކަން މިހާރު ނެތް: ޝާހިދު

މަޖިލިސް ކެމްޕޭނަށް ޝާހިދު ފުވައްމުލަކަށް

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާއާ މި ހަވާލުވީ އާބާރެއްގައި ޕާޓީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން: ޝާހިދު

އިންތިހާބަކާ ނުލާ ޝާހިދު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުވެއްޖެ

ޝާހިދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާކަން އިއުލާންކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ޝާހިދު ކުރިމަތިލައްވަނީ

58 ދުވަސް ތެރޭ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވެރިރަށުން ނޫނެކޭ ބުނެފި: ޝާހިދު

ހަނޑޫ ބަސްތާއަކާއި ފުށް ބަސްތާއަކަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުން ނުގަނެވޭނެ: ޝާހިދު

ފަތުވެރިކަމުގެ ބަނޑަށް ހަންޖަރު ޖަހައި ރާއްޖޭގެ ނަން ކިލަނބުކޮށްލައިފި: ޝާހިދު

ހެދި ހުރިހާ ދޮގެއް ކުނިވެއްޖެ: ޝާހިދު

އަބްދުالله ޝާހިދުގެ ސިޓީފުޅެއް މިނިސްޓަރު ޒަމީރަށް

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލާއެކު އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް