ޚަބަރު

ތިނަދޫ ގެއެއްގައި ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ގދ. ތިނަދޫ ގެއެއްގައި ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ފުލުހުން ދެންމެ ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ގެެއެއްގެ ތެރޭގައި 48 އަހަރުގެ ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ފެނިފައިވަނީ މިއަދު 13:30 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދިި ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!