ޚަބަރު

ފްލޫގެ ސަބަބުން މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ފަސްކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރު ވެފައިވާތީ، މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމި މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ހުޅުވުން ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި އާބަންކޯ ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމި އެ ކާނިވާ ބޭއްވުން ފަސްކުރީ މިހާރު މާލޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ލަފާގެ މަތީން ކަމަށް އާބަންކޯ އިން މިއަދު ބުންޏެވެ.

އަދި ބުނީ ކާނިވާ ހުޅުވާނެ ތާރީހެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ރެއިން ފެށިގެން މާލެއިން ކުއްލިއަކަށް ޑައިރިއާ އާއި ބަނޑުގައި ރިއްސުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޕީއޭ އިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މިނިވަން އުފާގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ކާނިވާ އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކާނިވާއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!