ޚަބަރު

މިދިޔަ މަހު ކޮވިޑް ޖެހުނީ ހަތް މީހުންނަށް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްއެއް ނަގަނީ/ ފޮޓޯ: ‏މިހާރު

ރާއްޖެއިން މިދިޔަ މަހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ހަތް މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ)އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

އެ އެޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ހަތް މީހުންނެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުން ފަސް މީހުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވީ ދެ މީހުންނެވެ.

މި އަދަދުތަކާއެކު މިހާރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލައަކީ 186,694އެވެ. އޭގެތެރެއިން 316 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!