ޚަބަރު

މި ސަރުކާރަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މުޢިއްޒަށް ތާއީދު ކުރުން: ޢަލީ ރަމީޒު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

މި ސަރުކާރަށްވެސް މިހާރު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ތާޢީދުކުރުންކަމަށް، ސަލަފު ޖަމުޢިއްޔާގެ މެމްބަދު، ޢަލީ ރަމީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ޢަލީ ރަމީޒު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި، މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ކެމްޕެއިންކުރަމުން ދިޔަ އެމްޑީއޭ، އެ ކޯލިޝަނުން ވަކިވެ މުޢިއްޒަށް ތާޢީދުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވީ، މިހާރު މިސަރުކާރަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތަކީ މުޢިއްޒަށް ތާޢީދުކުރުންކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަށް އިޢުލާން ކުރުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީއޭއިން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއިއެކު ހެދި ކޯލިޝަން ރޫޅައިލިއިރު، އެ ޕާޓީއާއިއެކު މިހާރު ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ހުރީ އަދާލަތު ޕާޓީ އެކަންޏެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!