ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން
DCIM100GOPROGOPR1206.JPG

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީގައި ކާރަކާއި ތިން ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން ކާރަކާއި 3 ސައިކަލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިރޭ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި މި އެކްސިޑެންޓުގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް އަދި ލިބިފައިނުވެއެެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!