ޚަބަރު

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމްދާން ޝަކީލް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ހަމްދާން ޝަކީލް އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހަމްދާން ޝަކީލް ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕީއާރު ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ހަމްދާން އަންނަނީ 2022 އިން ފެށިގެން އެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމް ގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަގާމު ވެސް ހަމްދާން އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ 20 ކުންފުންޏަކަށް އާ ވެރިން މިއަދު ވަނީ އައްޔަނު ކުރައްވައިފައެވެ. އެ ކުންފުނިތަކަށް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ވެރިން އައްޔަނުކުރެއްވި އިރު، ބާކީ ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ވެރިން އައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕީސީބީގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!