ޚަބަރު

ހުޅުމާލެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މަސްތުވާ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްފަހު ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައި ވަނީ ރޭގައެވެ. މިއޮޕަރޭޝަނުގައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާއިރު، މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ގެ ފުލުހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހުޅުމާލޭގެ ދެ ފްލެޓެއް ބަލާ ފާސް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެތަނުން އެއް ފްލެޓުން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހެރޮއިން ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހޭކިފައި ހުރި 8 ރަބަރު ޕެކެޓުގެ އިތުރުން ހުސް ރަބަރު ޕެކެޓުތަކެއް ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހަމަ މިއާއެކު، މިއޮޕަރޭޝަނުގައި 5 ކާރެއް ވެސް ވަނީ ބަލާ ފާސް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެއްކާރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން 34 ދަޅު ބިޔަރާއި ބޮގަރު ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 33 ފުޅީގެ އިތުރުން، 58 ފުޅި ބަނގުރަލާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކެނަބިސް ކަމަށް ބެލެވޭ 51 ސެލޯފިން ކޮޅެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިހާރު މިމައްސަލަ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!