ޚަބަރު

މަސްދޯންޏަކަށް އަރާ ބިރު ދެއްކި މައްސަލައިގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތޫނު އެއްޗިއްސާއެކު މަސް ދޯންޏަކަށް އެރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 3 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ލ. އަތޮޅު އެތެރެވަރި ވަޑިނޮޅު ކަނޑުގައި އޮތް މަސްދޯންޏަކަށް ތޫނު އެއްޗިއްސާއެކު އެރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 3 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަަމަށާއި އެއީ 25 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައި ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޑިނޮޅި ކައިރީ އެން ހިފަން އުޅެނިކޮށް ތޫނު އެއްޗެއްސާ އެކު އަރާފައި ވަނީ  ސ. ހިތަދޫ "ފަސްކުރި" ދޯންޏަށެވެ. މި ދޯންޏަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ލ.ގަމު މީހަކު ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް 7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވިއްކާފައިވާ ދޯންޏެކެވެ.

އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ވަގުތު" ގައި ދޯނި ވިއްކި މީހާ އާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދޯންޏަށް އަރާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ދޯނި ހަވާލުވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރި ވާހަކައާއި ދޯނި ހައިޖެކްކުރި ވާހަކަ އޭނާ ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!