ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުންނާ ޖެންޑާގެ ޓީމެއް ރަސްދޫއަށް

ރޯދަ ނުހިފައި އުޅުނު މީހަކު 10 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި

7000 މީހުން ފޮލޯ ކުރަމުން އައި ޖަޒީރަ ޓެލެގްރާމް ގްރުޕް ހިންގީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ވެގެން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 10،000 ރުފިޔާގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ދިވެހި ދެ ފުލުހަކު، ސިންގަޕޫރު ފުލުހުންގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ގދ. އަތޮޅުން ތިން މީހަކު ހައްޔަރަށް

މިދިޔަ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކަށް ދިން 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވީނުވީއެއް ނޭނގި “ގެއްލިއްޖެ”

ސްޓިކަރ ޖަހާކަށް ނުފަށަން, ޓޯ ކުރުމުގެ ކުރިން ގުޅާނެ: ފުލުހުން

ސީޕީ، އައްޑޫ އަށާއި ފުވައްމުލަކަށް

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

މުލަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް އަތުލައިގަނެފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އިހުމާލުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަނީ

މަޖިލިސް ކުރިމަތީ ކުރި މުޒާހަރާގައި ގޭންގުތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ: ސީޕީ

ތޮއްޑޫގައި ރަޝިޔާ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ނ. އަތޮޅު ދެ ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޕީޖީއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެއިން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މަޑަވެލީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާ ދަޅުތަކެއް ހޯދައިފި