ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ގުރޫޕު ފިލައިފި، ހައްޔަރު ކުރެވުނީ އެކަކު

ފުރަތަމަ 3 މަސް ދުވަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ 1154 މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި: ފުލުހުން

ދާއޫދަށް ޝަރަފުގެ މެޑަލް ދިން މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން ރައީސްއަށް!

ހަތަރު މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާކޮށްގެން 42 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

"ހަސަން ކުރުސީ " ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފޭކު ސްލިޕެއް ފޮނުވައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުން، ޖަލު ޙުކުމެއް

ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް މަގުމަތީގައި އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް، 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެއިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ހަށިވިއްކުމުގެ 33 އޮޕަރޭޝަނެއް، 99 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކެއް ހިންގަން ގޭންގުތަކުން އެބަ ރާވާ: ފުލުހުން

ރޭގެ އެއްވުމުން ހައްޔަރު ކުރި 17 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފެބުރުއަރީ މަހު އެކަނި ވައްކަމުގެ 291 މައްސަލައެއް، 195 އެކްސިޑެންޓު

ސަފާރީއެއްގައި ފަތުރުވެރިއަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ހިފަހައްޓަން: ރައީސް ޞާލިޙް