ޚަބަރު

ވާލަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ވާލަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ޒުވާނަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "ވަގުތު" އިން ބުނެފައިވަނީ މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރީ ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށް އެނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެވާލަކީ އެމީހާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހުންނަ ޖަނބުރޯލު ގަހުގެ ދާގަނޑެއްގައި ޖެހި މަރުވެފައި އޮތް ވާލެކެވެ. އެމީހާ އެ ވާ ނަގައިގެން ކަރުގައި ވާގަނޑެއް އައްސާފައި، މީސް މީޑިއާގައި ފޮޓޯއެއް ވެސް އާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އެޒުވާނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ، ފޮޓޯ އާއްމުކުރިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ ޖަނަވާރަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް އީޕީއޭ އިން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

 

  1. ބޯހަލާކު

    ވާލައް އަނިޔާކުރީމަ މައްސަލައެއް ބަޓް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރީމަ އޯކޭ