ބޭރު ދުނިޔެ

މިޝިގަން އިން ލިބުނު މޮޅާއެކު ބައިޑަން ކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް, ޓްރަންޕް ޝަކުވާ ކުރުމުގައި

ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސްޓޭޓް ކަމަށްވާ މިޝިގަންގެ ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައި،އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވާ 270 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ފަހި ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިޝިގަންއިން ޓްރަންޕަށް ލިބުނު މޮޅާއެކު، ބައިޑެން އަށް ވަނީ އިތުރު 16 އިލެކްޓޯރިއަލް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. މި ސްޓޭޓަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު، އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ސްޓޭޓެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތަކާ އެކު ބައިޑަން އުޅުއްވަނީ 264 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުން ކުރީގައެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން އެމަނިކުފާނަށް ދެން ބޭނުން ވަނީ ހަ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ 214 އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓެވެ. މިހާތަނަށް  ޓްރަންޕަށް 68,065,815 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެއީ ޖުމްލަ ވޯޓުގެ 48.17 ޕަސެންޓެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ ކޭމްޕުން ވަނީ މިޝިގަންގެ ވޯޓު ގުނުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދިފަ އެވެ. އަދި އިތުރުން ޕެންްސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓު ގުނުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް ވެސް އެދޭނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ކޭމްޕުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ވިސްކޮންސިންގެ ވޯޓުގައި އޮޅުންތައް ހުރި ކަމަށް ބުނެ އެ ސްޓޭޓުގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ވެސް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން ވަނީ ޑިމާންޑްކޮށްފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!