ބޭރު ދުނިޔެ

ގަދަކަމުން ވައިޓް ހައުސް އިން ނެރެން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ބައިޑެންގެ ޓީމުން ޓްރަމްޕަށް ދީފި

ގަދަ ކަމުން ވައިޓް ހައުސް އިން ނެރެން ޖެހިދާނެ ކަމުގެއިންޒާރު ބައިޑެން ގެ ޓީމުން ޓްރަމްޕް އަށް ދީފިއެވެ.ބައިޑެންގެ ކެމްޕެއިން ސްޕޯކްސްޕާސަން އެންޑްރިއު ބޭޓްސް ބުނެފައިވަނީ " ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހު ބުނި ގޮތަށް މި އިންތިހާބު ކަމިޔާބު ކުރާނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ނިންމާނީ "އެމެރިކާ ރައްޔިތުން" ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ބައިޑެން ބުނެފައިވަނީ ނަތީޖާ ލިބުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތަށް އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބައިޑެން ވަނީ ޖޯރޖިއާ އަދި ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓު ފޮށިތަކުން ކުރި ހޯދާފައެވެ. ޕެންސިލްވޭނިއާ ސްޓޭޓުން  5000 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓުން ކުރި ހޯދައިފައި ވެއެވެ. އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ޤަވާއިދުގެ މަތިން ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާ ކެނޑިޑޭޓަކު ޖުމްލަ 270 އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓް ހޯއްދަވަން ޖެހެއެވެ. ބައިޑެން ކުރިހޯދަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ވަނީ ވޯޓު ގުނުމުގައި މަކަރުހަދާ ކަމަށް ބުނެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!