ޚަބަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް މާރޗް މަހު ބާއްވާނީ

ރައުފާ ރަޝީދު

އަންނަ އަހަރުގެ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް މާރޗް މަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

ޓީޓީއެމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ބައިނަލްްއަޤްވާމީ ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުންގެ ވިއުގައާ ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅުވާލަ ދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބާއްވާ ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 5 ވަނަ އެޑިޝަން އޮންނާނީ މާރޗް މަހުގެ 22 އިން 24 އަށެވެ. ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް ފެއަރ ބާއްވާފައި ވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށެވެ.

މިއަހަރުގެ ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މަޢުޞޫމްއާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތަކީ، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ އެތައް ސަތޭކަ ހޮޓެލިއަރުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މާހިރުން އެއްތަން ކޮށްދޭ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!