ޚަބަރު

މާފުށީގައި މޫދަށް ވެއްޓުނު ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާގެ އަތުގައި ލައިސެންސްއެއް ނެތް

މަރްޔަމް ވަޙީދާ
މާފުށި ދެން
ކ.މާފުށި--

ކ. މާފުށީގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލައިސެންސް ނެތް މީހަކު ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް މޫދަށް ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ރޭ 12:46 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކާރުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ކާރު މޫދަށް ވެއްޓުނު ވަގުތު ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ދެ ލޯންޗެއްގައި ޖެހުނު ކަމަށާއި، އެ ދެ ލޯންޗަށް ވެސް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު މިހާތަނަށް 45 އެކްސިޑެންޓެއް ފުލުހުންގެ މުއަައްސަސާއަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވެއެވެ. ހުސްވީ 2020 ވަނަ އަހަރު 1،387 އެކްސިޑެންޓެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ.

  1. ހައި

    އޭނަގެ ހަމަ ބުއްދިވެސް ނެތް ވާހަލަަ ލިޔެބަލަ.