ޚަބަރު

ރާއްޖެ އަނބުރާ ބަންދުކޮށްފި ނަމަ ރައްޔިތުން ބަނގުރޫޓުވެ، ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ: ނަޝީދު

ދެން އެމްވީ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަނބުރާ ބަންދުކޮށްފި ނަމަ ރައްޔިތުން ބަނގުރޫޓުވެ، ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަނބުރާ ބަންދުކުރުގެ ވިސްނުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށް ދެކެވެން ނެތް ކަމަށާއި ކޮވިޑް ރޯގާއާއެކު އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ރޯގާއިން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ގައުމުން ބަންދުކޮށް ރައްޔިތުން ބަނގުރޫޓު ވުމަށް ޖާގަދީފި ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ 15 ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ވެސް ވަނީ އަލުން ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް، ފާއިތުވި ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް ވަނީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވަނީ 137 މީހުނުން ފައްސިވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!