ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެ

މުޙައްމަދު ޝިފާއު
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި މީހަކު ވަޅުލާން ފަސް ކޮންނަނީ/ ދެން އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝަމްވީލް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ފިރިހެނެކެވެ.

މިއީ މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 199 ވަނަ މީހާއެވެ.

މާތް ﷲ އެމައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވަވައި ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! އަދި މިހިތްދަތި ވަގުތުގައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!