ޚަބަރު

ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައުފާ ރަޝީދު

ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ މެމަބަރުންގެ ތާއީދު ގެއްލި ޕާޓީ ބަލިކަށިވުމުން ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިހާބުތަކުގައި ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ދޫކޮށް، އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިން ހިތްހަމަޖައްސަން އުޅެފި ނަމަ އެއީ އެ ޕާޓީއަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެ، ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަނީ ބައިބައިވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ސޯލިހުއާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކެނޑިފައިވާކަން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާ އެކު ކޯލިޝަނެއް ހަދާ މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 1. ތައްކާނު

  ބަޔަކުތިބިއްޔާ މީނެގެ ބޮލަބޭސްކުރަންވީ މީނަހެދި މިގައުމަވާގެއްލުވަކިކުޑަތަ

 2. ކަޅުއޮށް

  މަނިއްޕުޅު އުޅުއްވާ ގޮތަކުން މޑޕ ބަލިކަށިވަނީ.

 3. ދުރުމ

  މިކަލޭގ ހިފައ ހައްޔަރ ކުފާކަށ ނުވޭތ. މަތިމައްޗަށ ފިތުނަ

 4. ޟުހުސިނު

  މިހާރު އަމިއްލަޔަށް ގުދޯ ގުދޯ ގޮވަންފެށީ ދެންވާނީވެސް އެހެން ނަޝީދު މިހާރު ސިކުޑި ހަމަނުޖެހޭހެން ހީވަނީ

 5. ހަސަނަ ފުޅު

  އެންޑީޕީ އައް ގެއްލުން ލިބެމުންދަނީ ނަސީދުގެ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން

 6. ވަހީދުބޭ

  އެންޑީޕީއަށްގެލުންވަނީތިކަހަލަބޯހަލާކުވެފަހުރިމީހަކާހެދި؟

 7. ގަމު މީހާ

  އަޅުގަނޑުވެސް އެމްޑީޕީ އައް ތާއީދު ކުރަމެވެ ނަމަވެސް ނަޝީދު އާއި ދެކޮޅެވެ.. 2023 އިންތިހާބު އެމްޑީޕީ އިން ކާމިޔާބު އެދޭނަމަ ނަޝީދު ވެރިކަމައް ފޫނުގެޅުން އެދެމެވެ..