ޚަބަރު

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ދުވާފަރުން ނިޔާވެއްޖެ

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރ. ދުވާފަރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

"ދެން"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ނިޔާވެފައި ވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 220 ވަނަ މީހާއެވެ.

މާތް ﷲ އެމައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވަވައި ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! އަދި މިހިތްދަތި ވަގުތުގައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!