ޚަބަރު

ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ލަންކާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެހި މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހޯދަމުންދާތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން، މީނާ ފެނިފައި ވަނީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ފެނުނުއިރު އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަލީ ނަމަކަށް ކިޔާ 62 އަހަރުގެ މީހާ ގެއްލިފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ލަންކާ ފުލުހުން ވެސް ކުރިއެވެ.

  1. އަވަދި

    ލަންކާ ފުލުހުން އެހެންކަމެއް ކުރާނެ އަވައްޖެއް ވާނެތަ