ޚަބަރު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަންހެން މީހާ ފެނިއްޖެ

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ސ. ހިތަދޫ އަންހެން މީހާ ފެނިއްޖެކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ، ސ. ހިތަދޫ / ކަދުރުމާގެ، އާއިޝަތު ވިސާމާ (39އ) އެވެ. އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައީ ނޮވެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ޢާއިލާއިން ކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އޭނާ ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 22:30 އެހައިކަންހާއިރު މާލެއިން ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ވިސާމާ މާލެ ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ ހަބަރެއް ވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފޯނުން ކަމަށެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!