ޚަބަރު

ފްލޯޓިން ސިޓީ ޖެހުނީ އަނބޮއްފުޅާ ދަނބޮއްފުޅަށް ޖެހުނު ދަތުރު: ނަޝީދު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު.. ދެން އިމޭޖެސް

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ސިޓީ ރާއްޖޭގައި ހެދުމަށް ނިންމި ނެދަލޭންޑްސްގެ ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް އަށް ޖެހުނީ އަނބަށްފުޅާއި ދަނބަށްފުޅަށް ޖެހުނު ދަތުރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފްލޯޓިން ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓު ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ނަޝީދު މިއަދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގްރޫޕެއްގައި ތުހުމަތު ކުރައްވާފ އެވެ. އެގޮތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ނުގަންދަން ނިންމީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަން ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާ ނުވާތީ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދުގެ އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ވަނީ ފްލޯޓިން ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ކުރެއްވި ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފްލޯޓިން ސިޓީއަށް ޖެހުނީ އަނބޮއްފުޅާ ދަނބޮއްފުޅަށް ޖެހުނު ދަތުރު ކަމަށެވެ.

"އަނބޮއްފުޅާ ދަނބޮއްފުޅު ގަހުގައި ތާށިވުމުން ގަސް ކަނޑާލަނުދިން މާވަޑި، މާވަޑި ފުރޯ ފަންވަރު ބާލަ ނުދިން ކަނބުރު، ކަނބުރު އުނދުނު ގިނި ނިވާލަ ނުދީން ވާރޭ.... މީދާ ހިފާ މަދުކޮށްދޭން ކެރޭނެހޭ ބުޅާ ބުނީ ހޭވައްލާ ތައްޔާރޭ. ޓަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް އަށް ދިމާވި ދަތުރު،" ނަޝީދުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

  1. ބޯގޯސް

    އެއްކަލަ ގޮތަށް ނުފޯރާފޮތިން ފޫގަޅަން އުޅެނިކޮން އެއްކަލައެތި ފެނުނީދޯ، ރނަޝީދޫ،
    މާބޮޮޑަށް އެނގިގަނެގެން އުޅޭނީ ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކައެ ވެސް ނޭނގޭ ހިސާބުގާ ހުންނާނީ، އެވަރުން ވެސް އެބަ ޖެހޭތާ ކޮންމެ އަނގައެއް ހަލުވަން، ބަލަ ތިމާމެން އެހެންމީހުނަށް ގޮވި ހުރިހަަ އެއްޗެއް ކުރި ހުރިހާ ބަދުނާމެއް ކުރި ހުރިހާ ތުހުމަތެއް ގޮވި ހުރިހާ ކުނި ހުތުރު ފުޅައެއް މިއަދު މިއޮތީތިބައިގަނޑުގެ ބޮލަށް މެހިފާ، ﷲއަކުބަރު.

  2. މިއޮތީ ވަރުގަދަ ފުލޯޓިންސިޓީ އެއް. ކަލޭގެ ވެރިކަމުގައި މި ކަންކުރައްވީނު