ކުޅިވަރު ފުޓްބޯޅަ

ވޯލްޑްކަޕް ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖް މިރޭ ފަށަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ނިމި، މިރޭ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖް ފަށާނެއެވެ.

ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖް މިރޭ ފެށޭއިރު 16 ޓީމަކުން މިބުރުގައި ވާދަކުރާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 4 ފަހަރު ވާރލްޑްކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޖާމަނީއާއި ދުނިނޭޔެ ރޭކްނިން އިން ދެވަނާގައި އޮތް ބެލްޖިއަމް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖަޕާން، ސައުތު ކޮރެއާ، ޕޯޗުގަލް ވެސް ވަނީ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖަށް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ރައުންޑް އޮފް 16 ޝެޑިއުލް:

ޑިސެމްބަރު 3

20:00 - ނެދަލޭންޑްސް އާއި އެމެރިކާ

00:00 - އާޖެންޓީނާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ

ޑިސެމްބަރު 4

20:00 - ފްރާންސް އާއި ޕޮލެންޑް
00:00 - އިންގްލެންޑާއި ސެނެގާލް

ޑިސެމްބަރު 5

20:00 - ޖަޕާނާއި ކްރޮއޭޝިއާ
00:00 - ބްރެޒިލް އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ

ޑިސެމްބަރު 6

20:00 - މޮރޮކޯ އާއި ސްޕެއިން
00:00 - ޕޯޗުގަލް އާއި ސްވިޒަލޭންޑް

ވާރލްޑްކަޕް މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖުން ބަލިވާ ޓީމެއް މުބާރާތަށް އަލްވަދާއު ކިޔާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!