ޚަބަރު ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ނޯރޯ ވައިރަސް ފެތުރެނީ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި، ފަސޭހަ ކަމާއެކު ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނޯރޯ ވައިރަސް، ހަލުވި ކަމާއެކުގައި ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by STELCO
Ads by Sosun Fihaara

މި ވައިރަސް ކެރެލާ ސްޓޭޓްގެ ދެ މީހަކަށް ޖެހިފައިވާއިރު، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ބަލި ފެތުރޭން ފެށުމުން ކެރެލާ ސްޓޭޓްގެ ދަށް ގްރޭޑްތަކަށް މި ދުވަސްވަރު މަދަރުސާތައްވެސް ބަންދެވެ.

ނޯރޯ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގިނައިން ހޮޑު ލެވުމާއި، ހުން އައުމާއި، ބަނޑުގައި ރިއްސުމާއި، ވަރުދެރަވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ. މި ބައްޔަށް "ސްޓަމަކް ފްލޫ" ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!