ވިޔަފާރި

މިއުޒިކަލް އައިޑޮލްގެ ޓިކެޓް މޫލީ އިން

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ންނަ މަހު ބާއްވާ މިއުޒިކަލް އައިޑޮލްގެ ޓިކެޓު އުރީދޫގެ "މޫލީ" ޕްލެޓްފޯމު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި މޫލީ އިން ޓިކެޓް ގަތުމުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ލައުންޖާއި އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުން ޓިކެޓް ނެގޭނެ އެވެ.

މިއުޒިކަލް އައިޑޮލް އަކީ އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންްތެރިންނާއި ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިން ބައިވެރިވާ ޝޯއެކެވެ. އެ ޝޯގައި އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނަކުން އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވާ ޕަވަންދީޕް އާއި ރަނަރަޕް އަރޫނީތާ ޕާފޯމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކެއްގެ ރަނަރަޕް ޝަލަބީ އިބްރާހިމާއި ރާފިއަތު ރަމީޒާގެ ހުށަހެޅުންތައް ވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!