އެމެރިކާ ދުނިޔެ

މެކްސިކޯގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 39 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

މެކްސިކޯގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 39 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޓެކްސަސްގެ އެލް ޕާސޯއިން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހުންނަ ސިއުޑާޑް ޖުއަރޭޒްގެ ފެސިލިޓީއެއްގައި ހިނގި މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކީ  އެގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އިމިގްރޭޝަން ލޮކަޕެއްގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހާދިސާކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މެކްސިކޯގެ ނޭޝަނަލް އިމިގްރޭޝަން އިންސްޓިޓިއުޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 39 މީހުން މަރުވެ، ޒަހަމްވި 29 މީހަކު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ފެސިލިޓީގައި ސެންޓްރަލް އަދި ސައުތު އެމެރިކާގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ 68 ފިރިހެނުން ތިބި ކަމަށް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެމެރިކާއަށް ދިޔުމަށް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ތިބި ވެނެޒުއެލާގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ސިއުދާދު ޖުއާރޭޒްގެ މަރުކަޒުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެގައުމުގެ ގަޑިން 22:00 ހާއިރުއެވެ.

ނުރައްކާތެރި މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މެކްސިކޯގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިންކުއަރީއެއް ފަށާފައިވާއިރު، އެތަނުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!