އެމެރިކާ

މެޓް ގާލާ 2024: ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ހޫނުމިން 50 ސެލްސިއަސްގައި!

އެމެރިކާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ދެ ދަރިންނާއެކު ކާރުގައި ރޯވި އިރުވެސް މަންމަ ހުރީ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން!

އެއާފޯސް އެކަޑަމީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިޑަން ސްޓޭޖަށް ވެއްޓިވަޑައިގެންފި

ގްރެޖުއޭޝަންގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކުމުން ބޮޑެތި ސިޔާސީ މީހުންގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ފާތިމާއަށް!

ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ އަޑިއަށް 7.7 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

މެކްސިކޯގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 39 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިސިސިޕީއަށް އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް، މިހާތަނަށް 23 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރޭނަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ދެނީ

އެމެރިކާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރާލާފައިވާ އާއިލާއެއް ފެނިއްޖެ

މީގެ 54 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ވޮލެޓެއް ފެނިއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާއަށް 115 އަހަރު ފުރިއްޖެ

އެމެެރިކާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ސަފީރަކު އައްޔަން ކުރަނީ

އެމެރިކާއިން ލަންކާއަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ދެކުނު އެފްރިކާގައި ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރި ހާސްކަން އިތުރުވެއްޖެ

ހިނގާލުމެއްގެ ތެރެއަށް ކާރެއް ބާރު ދުވެލީގައި ވައްދާލުމުގެ ސަބަބުން 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބައިޑަންގެ މުޝީރުން ބުނީ އަގު އުފުލެނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުންކަަމަށް