ޚަބަރު

ނާސާ އަށް މިކަމުގައި އެހީވެދޭ މީހަކަށް 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާދެނީ

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ނާސާއިން ހަނދާއި މާސްގައި ފެން ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ބޮޑު އިނާމެއް ލިބޭ ޗެލެންޖެއް ފަށައިފިއެވެ. 2021 މޫން ޓު މާސް އައިސް ޕްރޮސްޕެކްޓިން ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ނާސާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޗެލެންޖަކީ ގްރެޖުއޭޓު އަދި އަންޑަގްރެޖުއޭޓުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޗެލެންޖެކެވެ.

ނާސާގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖިސްޓު ޑޮގްލަސް ޓެރިއާ ބުނި ގޮތުގައި ހަނދުން އަދި މާސް އިން ފެންނަ ފެނަކީ ނުސާފު ފެނަށް ވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެން ބުއިމަށާއި ނުވަތަ އިތުރު ބޭނުންތަކަށް ވެސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ފެން ސާފުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ޗެލެންޖަކީ މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކި އެކި ހިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޗެލެންޖެކެވެ. މި ޗެލެންޖުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ހަނދުން ހޯދާ ފެނުން އެންމެ ގިނަ ސާފު ފެން ލިބިގަތުމެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޖެހެނީ އެކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ހާޑްވެއާ އެއް ޑިޒައިން ކުރާށެވެ.

މި ޗެލެންޖުން އެއް ވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ގުރޫޕަކަށް ނާސާއިން ވަނީ 10،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!