ޚަބަރު

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން 0.83 ރުފިޔާވަނީ ހެޔޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން އައީ 15.97އަށެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 15.14އަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ޑީސަލްގެ އަގު ވެސް ހެޔޮކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިން 16.32އަށް ވިއްކަމުން އައި ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާރު ވަނީ 15.70އަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!