ޚަބަރު

މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މާާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަންނަަ ހައިވޭގަައި ސައިކަލެއް ޕިކަޕެއްގއި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެވެ.

މިރޭ 12:04ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި މީހާ ފަރުވާއަަށް ހޮސްޕިޓަަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ނިޔާވެފަައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!