ޚަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މައުމޫން ވާދަކުރައްވާ ކަަަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި, ފާރިޝް ފެނިގެން ގޮސްފާނެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ރައީސް, އަދި އެ ޕާޓީގެ ޒަޢީމް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވާދަ ކުރައްވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މައުމޫން ވާދަ ކުރައްވާ ކަމަށް މިއަދު މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ އަޑުފެތުރިފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން "ދެން"އިން އެ ޕާޓިއާ ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ, މިވަގުތަށް އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް, މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިޝް މައުމޫން ވާދަ ކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މައުމޫން ވާދަ ކުރައްވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އަސްލެއް ނޫން ކަމަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 9ގައެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާކަން މިިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ, އެމްޑީޕީ, ޕީޕީއެމް, އެމްއެންޕީ އަދި ޑިމޮކްރެޓްސްއިންނެވެ.

  1. އަޅުގަޑުވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ގަސްތުކުރަން، ރަގަޅު ވަޒީފާއެއްވީމާ އެވަޒީފާ ބޭނުން ! މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްވެސް ރަގަޅު ވަޒީފާއެއް، ވީމާ ހަމަ ލިބޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ !