ޚަބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގައި އެމްއެންޕީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެމްއެންޕީ އަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

މަޖިލީހުގައި އެމްއެންޕީއަށް އޮތް ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިފައިވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުން އަހުމަދު އުޝާމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މަޖިލީހުގައި އެމްއެންޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ތިއްބަވަނީ ތިން މެންބަރުންނެވެ. އެއީ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް އަދި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްއެވެ.

އުޝާމް މިހާރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އަލަށް އުފެދުނު ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނަމުގައި ތަމްސީލްކުރުމަށް އެދޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި 3 މެންބަރުންނަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެ ނަމަ އެ ޕާޓީއެއް މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލްކުރުމަށް ލިބޭ ހައިސިއްޔަތު އެ ޕާޓީއަކަށް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!