މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)

އަމީރު މުއިއްޒުއަށް: އަބަދު އޮޅުވާލައި މަކަރު ހެދުމަކީ އެހައިރަނގަޅުކަމެއް ނޫން

ޤާސިމް ދޫކޮށްލެއްވުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ކުރަން ހިތަށް އެރި ކަމެއް ނޫން: އިލްހާމް

Breaking News

ކަރަންޓުގެ އަގު ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

Breaking News

ރަށުން ބޭރު ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 7000 ރުފިޔާގެ އިތުރު އެލަވެންސެއް ދެނީ

Breaking News

ކޮވިޑް-19 ދިން ލޯނު ކަނޑާލާ, ދެއްކި މީހުންނަށް އަނބުރާ ދެނީ

Breaking News

މުސްކުޅިންނަށް ދޭ އެލަވެންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފު

Breaking News

ރިޓަޔަރ ކުރާ އުމުރު 70 އަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކެންޕެއިނަށް ރައީސް ޞާލިޙް އަތޮޅުތެރެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙުއަށް

ވިނަރެސް އާއި އެމްޕީއެލް ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަކޮށްދޭނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ރައީސް ޞާލިޙް އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނެ، ވައްކަމެއްވެސް ނުކުރައްވާނެ: ޝައުނާ

އަމާން ރާއްޖެއަކަށް ދާން މިކުރާ ދަތުރު ކާމިޔާބު ވާނެ: ރައީސް

ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު މާފުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

މާލޭގައި އުޅޭތާ 20 އަހަރުވީ މީހުންނަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޭނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ހިންދެމިލައިގެން މި ދިރިއުޅެވެނީ، މި ސަރުކާރު އައިފަހުން: މީކާއިލް

މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް ނުވަންނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

އިންތި ރޮޒައިނާއަށް: ޤައުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ޓްވިޓާ ބޭނުން ނުކުރައްވައި މަޖިލިހަށް ވަޑައިގަންނަވާ

ރައީސް ޞާލިޙަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަން، ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ: އީވާ