ޚަބަރު

ހައްދުންމަތީ މީހެއްގެ ބާރުގަދަ ކަމަށް ބުނެ ހިސްޓޯ ޕީއެންސީއިން ވަކިވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމުންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުންވެސް ވަކިވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޕީއެންސީގެ އެސްޖީކަމުންނާއި އަދި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ، ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ހިސްޓޯ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕީއެންސީ މިހާރު ހިނގާ މަގަކީ "ހައްދުންމަތިން" އަންނަ މީހަކު ޕާޓީ އޮފީސްތެރެއިން އަޑަފި ހިއްޕަވައިގެން ނުކުންނަވާ، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސްގެ އެންމެ މެމްބަރުންގެ މޫނަށް "ހައްޕުނޑު" ބުރުވުމުގެ ނޭގާނީ އުސޫލު ކަމުގައެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މެމްބަރުންގެ މޫނުމަތި މާލީސްކޮށްގެންވެސް އެމެމްބަރުންގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވާ ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ދިވެހީން އެދޭމަގަށް ގެނެވޭނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީވެ މިސާހިތުންގެ ފެށިގެން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަގާމުންނާއި އަދި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުންވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވީކަމުގައި އޭނާގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހިސްޓޯ ޕީއެންސީން ވަކިވެފައިވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން މިހާރު ގެންދަވަނީ ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވާ އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރުވަނީ ޔާމިންގެ ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ހިސްޓޯ ދެން ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނީ ޔާމިން އުފައްދަވާ ޕީއެންއެފްއާއެވެ.

Ads by HDC
 1. ޔާމީނު

  ހައްދުން މަތިކިޔަން މީކާކު އެއް ފުއައްކެންޑި ރަށުން އަރުވާޖަހައިގެން މަގާމެއް ނުލިބި އުންމީދު ފެނައްވީމަ އަރުވާ މޮހެލާ ޖެހުނީ

 2. ކިންގު މޭކަރ

  ޥަކި ރަށެއްގެ ބާރު ގަދައޭ ކިޔާކަށް ނުޖެހޭ، އެކަމެއް ނުވަތަ އަމަލު ހިންގި މީހާގެ ނަންބޭނުން ކުރޭ….

 3. ޢިސްތިއުފާ

  އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ އަދުރޭ އިސްތިއުފާ

 4. ހަސަންޓޭ

  ހައްދުންމަތި ކިޔަނީ ކަމެއް ވީމަ! ދޮގު ހެދުން، އޮޅުވާލުން، އައުގުރާނަ ގޮވުން، މި ހުރިހާ ކަމެއްގަ ވެސް ހައްދުންމަތި

  • ޢަޒްރާ

   ހައްުންމަތީ މީހާ ހުރީ ރޔާން އަށްޓަކައި ޤްރުބާންވެގެން ފަސްއަހަރު މަގުމަތީގަ ދިފާޢުގަ ވާހަަ ކަ ދައްކާ މުޒާހަރާގެ އެންމެ ކުރީސަފުގަ ތިބީ ތިބުނާ މީހުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ރެޔާ ދުވާލު ކުރީ ތިޔަ ޔާން އަށްޓަކާ މުޢިއްޒު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލީ ހިސާބުން ޔާނުގެ އަސްލު ސިފަ އެނގުނީ ދެން ހުސްގޮނޑީގެ ވާހަކަ އެގޮޏޑީ ބެހެއްޓީ ތިމަންނަގެ ހުސްގޮނޑީ ބަހައްޓަން ވާނެޔޭ ޔާން ބުނިމަ އިޙުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮނޑި ބެހެއްޓީ އެކަން ވެރިކަން ލިބުނު ހިސާބުން ބަލަން ކެތްނުވީ ބޮނޑިބަތް ކައްކާ ކުދިންނާއި އެކު ބނޑިބަތް ކައްކަން ވެގެން ވިސްނާލި މީހަކަށް ޔާންގެ އަސްލު ސިފަ އެނގިގެން ދާނެ އެންމެ މީހަކައްޓަކާ ގައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ނުވާނެ ތިހާ ބައި ބޯ ބަޔަކު 3000 މީހުން ހަމަކުރަން ރާއްޖެ ތެރެއަށް ދާނެތަ؟

 5. ޢަބްދޫ

  ހައްދުންމަތީމީހާ ޔާމީނު ސަލާމަތްވޭތޯ އިސްކޮށް އިޅުނީވެސް. ޔާމީނު ބޮއިކޮޓް އޭ ބުނީމަ ކައުންސިލުން ބިއިކޮޓް އަށް އެއްބަސްނުވީ ނިކުމެގެންލާމިޔާބުވެ ގެން ޔާނު ގެއަށް ގެނައުމުން ބައްދަލުކުރަން ދިޔައީމަ ބުނީ ގައްދާރެކޭ.