ޚަބަރު

ހަށިގަނޑު އެތެރޭގައި ޑްރަގު ފޮރުވި މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިސީޔޫގައި

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން

ހަށިގަނޑު އެތެރޭގައި ޑްރަގު ފޮރުވި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެެސެޖެއްގައި ފުލުހުން ބުނީ، ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހި ހުރި ބުލެޓްތަކެއް ފޮރުވައިގެން އުޅުނު މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމީހާ އަކީ މިރޭ މާލޭ ތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވި މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެ މީހާގެ އާއިލާއަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. ޥާުނޗޯ

    ޑްރާގސ