ޚަބަރު

އދ އިން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ: ރައީސް

ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަމާންކަމާއި ސުލްހަ ގައިމްކުރަން އދ އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މިއަދު ކުރެއްވި  ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން  ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ގައުމުތަކަށް އެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަމަށް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެކި  ގައުމުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާ ރޫހު ފެނިގެންދާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އދ) އަށް 75 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ކުރެއްވި މި ޓްވީޓުގައި  ރައީސް  ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ފަހުރުވެރި ހަރަކާތްތެރި މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދައުލަތްތަކުގެ މެދުގައި ސުލްހަ މަސްލަސްކަން ގާއިމް ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި 51 ގައުމެއް ގުޅިގެން އ.ދ ގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެއްދީ އޮކްޓޯބަރު 24، 1945 ގައެވެ.

އެގޮތުން އދ.ން މިހާރު ދަނީ މުޅި ދުނިޔެއާއެކު ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!