ޚަބަރު

ކެރަފާ ނަސީމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން: ޖާބިރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު، އަހްމަދު ނަސީމް (ކެރެފާ ނަސީމް) އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް އޮތް ވެކްސިން ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޖާބިރު ވަނީ ނަސީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޖާބިރު ނަސީމް ސިފަ ކުރެއްވީ ކޮވިޑް-19 އަށް އޮތް ވެކްސިންއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީތީ ނަސީމަށް ޖާބިރު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

"ކިރިޔާ ސަލާމަތްވީ، ގާސިމްގެ ހަގު އަނތްބަށް ވަޒީރުކަން ނުލިބި ދިޔަ ކަން." އައު ހެލްތް މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިޓަލީ ބަހުން ވެސް ޖާބިރު ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އަދި ޔޫރަޕުގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އައުމަށް ޖާބިރު ދައުވަތު ދެއްވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!