ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީން އުސޫލާ ހިލާފުވި މީހަކު އައްޑޫން ފައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ކަރަންޓީން އުސޫލްތަކާ ހިލާފްވި މީހަކު އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އެމީހާއަކީ މާލެއިން ކަރަންޓީނަށް އައްޑޫއަށް ފޮނުވި މީހެއް ކަމަށާއި އެ މީހާ ވަނީ ކަރަންޓީން އުސޫލާއި ހިލާފުވެފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސް "ވަގުތު" ގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނުކަން އެނގުނީ މޫދަށް އެރި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އެމީހާގެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލް ފައްސިވެފައިވާކަން އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު އަންގާފައިވާއިރު، އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން މޫދަށް ފޭބި މީހާ ވެސް އެކަހެރިވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!