ބޭރު ދުނިޔެ

މޮޅުވިކަމަށް ބުނެ ރެލީއެއް ބާއްވަން ޓްރަމްޕްގެ ވިސްނުން އެބަހުރި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން މޮޅުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، އެޤައުމުގެ ރައީސް އަދި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އޭނަގެ ސަޕޯޓަރުންނަަށް ރެލީއެއް ބާއްވަން ގަސްދު ކުރައްވާ ކަމަށް "ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް" ގައި ބުނެފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ވޯޓު ނަތީޖާތައް އައުމާ މެދު ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއް އޮތްއިރު ދެން ކުރާނެ ކަމަކާމެދު ވިސްނާ ޓްރަމްޕް، އެޑްވައިޒަރުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ އެއް އެޑްވައިޒަރު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މިހަފްތާ ބަންދުގައި އޭނާ ގެންދަނީ ރެލީއެއް ބޭއްވުމަށް ވިސްނަމުންނެވެ. އެއީ އިންތިހާބުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ، ބާއްވާ ރެލީއެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުތައް އަދިވެސް ގުނަމުންދާއިރު، ޓްރަމްޕްގެ ދެ ފިރިހެން ކަމުގައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫނިއަރ އާއި އެރިކް ޓްރަމްޕް ވަނީ، ރިޕަބްލިކް ޕާޓީއަށް މިއިންތިހާބު ނާކާމިޔާބު ވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ "ފޭކް" ކަމުން ކަމަށް ބުނެ ނުރުހުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓްރަމްޕް ވަނީ އިންތިހާބުގައި އޮޅުވާލުން ތަކެއް ވެސް އުޅޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!