ވިޔަފާރި

"އުރީދޫ އީދު ޝޯ" ޝެއާ ކޮށްލައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ކަމުދާ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މިރޭ ބާއްވާ "ޢިދު ޝޯވ" ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާ ކޮށްލައިގެން، އަގު ހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް އެ ކުންފުނީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި އަހަރުވެސް ޑިޖިޓަލްކޮށް ބާއްވާ މި ޝޯވ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:00 އިން 11:00 އަށެވެ. އަދި މި ޝޯގައި ހުނަރުވެރި ފަންނާނުންތަކެއް ވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މިރޭގެ މި ޝޯވ ކުރިއަށް ގެންދާ ވަގުތު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލައިވް ސްޓްރީމް ލިންކް ޝެއާ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި ލަކީޑްރޯއިން ހޮވޭ މީހުންނަށް އުރީދޫން ވަނީ އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އުރީދޫން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުހުރި އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

  • ކޮކާ ކޯލާއިން ސްޕޮންސާ ކޮށްގެން ދޭ ފަސް މިނިޓްގެ މެއިޑް ގިފްޓް ޕެކެއް.
  • ޕްރޮންޓް ލެބުން ސްޕޮންސާ ކޮށްފައިވާ 1،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް.
  • މަމަކުން ސްޕޮންސާ ކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންގެ ޑިނާއެއް.
  • ލަވޭރިއާ ޕިއްޒޭރިއާ އިން ސްޕޮންސާ ކޮށްގެން ދޭ ޕިއްޒާ.
  • ކޮފީީ ޝްރަބުން ސްޕޮންސާ ކޮށްގެން ދޭ ދެ މީހެއްގެ ޑްރިންކްސް.
  • ލެ ޕާފިއުމުން ސްޕޮންސާކޮ ށްގެން ދޭ ގިފްޓް ޕެކެއް.
  • ޕިއްޒާ ކިޗެން އިން ސްޕޮންސާ ކޮށްގެން ދޭ ފަސް ޕިއްޒާ.

މި އަގުހުރި އިނާމުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވާން ލިންކް ޝެއާ ކުރާ އެކައުންޓުތައް ވާން ޖެހޭނީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓުތަކަށެވެ. އެގޮތުން، ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާގައި ވެސް މި ލިންކު ޝެއާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މި އަހަރުވެސް ޑިޖިޓަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢީދު ޝޯގައި ބައިވެރިވާ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ޒަކިއްޓެ، ޝަންމޫން، ހަބޭސް ފިއުޝަން އަދި ޑަންޑޫރަ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުޙައްމަދު މާޖިދު ވެސް މި ޝޯގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އުރީދޫ ޢީދު ޝޯގެ ލިންކް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!