ދުނިޔެ

ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިން އެމެރިކާ އިން ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ފިލިޕީންސް އިން ވަރުގަދައަށް ސަރަހައްދު ދިފާއު ކުރާނެ: ރައީސް

މެޓް ގާލާ 2024: ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން "ނުރައްކާތެރި" ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައި، އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޗައިނާ ކުށްވެރިކޮށްފި

ޓައިވާނުން އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭނީ އަމިއްލަ "ސްޓްރެންތްސް" ބިނާކުރުމަށް: އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް

ކަޝްމީރަކީ އިންޑިއާގެ ބައެއް: ޖައި ޝަންކަރު

ފިލިޕީންސްގެ އަސްކަރިއްޔާއާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ މެދު ސީރިޔަސް ތުހުމަތުތަކެއް

އީރާނުގެ މަސްދޯންޏެއްގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ފަޅުވެރިއަކަށް އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓަކުން އެހީވެއްޖެ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައި ފްލޯ ޕްރައިސް ކަނޑައަޅައިފި

އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޗައިނާ "ކޮންޓްރޯލް" ކުރުން: ރަޝިޔާ

ބައިޑެންގެ "ޒެނޯފޯބިއާ" ގެ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދޮގުކުރައްވައިފި

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ފިލިޕީންސަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި އަނިޔާއަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް: އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ

ޗައިނާ ކޯސްޓްގާޑުން އަނެއްކާވެސް ފިލިޕީންސްގެ އުޅަނދުތަކަށް ފެން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއަށް އަމާޒުކޮށް އެތައް ސަތޭކަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެ

މަގުތަކެއް ވެއްޓި ޗައިނާގައި 48 މަރު

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެސެމްބްލީގައި ޓައިވާނުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފިލިޕީންސްއިން ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ހާޒިރުކުރަނީ