ޚަބަރު

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ތިމަރަފުށީ އަންހެނާ ރަށުން ބާލައިފި

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން
ތިމަރަފުށީގައި މީހުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ ދީނަށް ފުރައްސަކުރަމުންދިޔަ މީހާ | ފޮޓޯ: މިހާރު

ﷲގެ ޒާތުފުޅަށް ބަދުބަސް ބުނެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ ތ.ތިމަރަފުށީ އާމިނަތު ޝަހުދާ ރަށުން ބާލުވައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

"ދެން"އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާއިލް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ އާންމުން ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެ އަންހެން މީހާ ލާމު އަތޮޅަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ތިމަރަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ 27 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ޝަހުދާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އަންހެނެކެވެ.

ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތި ، ﷲގެ ޒާތަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ހުތުރު ވާހަކަތަކެއް ޝަހުދާ ދައްކާ ތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެ ރަށުގެ އެކި ތަންތަނަށާއި މީހުންނަށް ވެސް ގެއްލުން ދީފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ތިމަރަފުށިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ޝަހުދާއަކީ އާންމު އުނދަގުލަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އުޅޭއިރު ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އޭނާ އުޅޭކަމީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

  1. ލ .އަތޮޅުމީހާ

    ކިހާ ބޮޑުބަ… އޭނަ ނުވާނެ އަހަރުމެން އަތޮޅަށް އަރުވައިގެން
    އެޔަ ލައި ފަޅަރަށަކަށް