ޚަބަރު

ލަންކާއިން ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ސްރީލަންކާއިން ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ގެއްލިފައި ވަނީ ރެއިން ފެށިގެންނެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހު ކަޅުކުލައިގެ ގަމީހެއް ލައިގެން ހުއްޓާ ދެހިވަލައިއިންނެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ އަފްހަމް ނަސީރު ނަމަކަށް ކިޔާ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާ ނަމަ ހިއްސާ ކުރާނީ +94711182941 ނުވަތަ +9609882941 މި ނަންބަރަށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!