ޚަބަރު

ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނުވަ މަރު!

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އިމާރާތުން ހަށިތައް ނެރެނީ-- ފޮޓޯ/ ދުވަސް

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ރޭ އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ މާލޭގެ އިސްކަންދަރު މަގާ ކޯރުކެނޑި މަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި މ.ނިރުފެހި ކިޔާ ގެއެއްގައެވެ. އެގޭގައި ގަރާޖަކާ ލޭބަރ ކުއާޓަރެއް ހުރެއެވެ. މި ހާދިސާގައި ނުވަ މީހަކު މަރުވެފައިވާކަން އެމްއެންޑީއެފާ ފުލުހުންވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މަރުވެފައިވަނީ ބިދޭސީންނެވެ.

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް، އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ބަޔަކު މަދުކަން ފުރަަތަމަ ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެކަން ފާހަގަވީ ފަހުން ކަަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން، ރޭ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، ރޭ 12:27 ހާއިރު ކަމަށެވެ. ރޯވި އަލިފާންގަނު އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުނީ ފަތިހު 4:30 ހާއިރު ކަަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއެވެ.

 

 

 

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!